REFERENCE

Referenčna lista

DRŽAVNA UPRAVA

Urad predsednika vlade
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ustavno sodišče RS
Vrhovno sodišče RS
Upravno sodišče RS
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Višje sodišče v Celju
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Kopru
Okrožno sodišče v Kranju
Okrožno sodišče v Krškem
Okrožno sodišče na Ptuju
Vrhovno državno tožilstvo RS
Državno tožilstvo RS
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu
Banka Slovenije

JAVNI SEKTOR

Univerza v Mariboru (Rektorat, Fakulteta za elek., računal. in informatiko,
Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za kmetijstvo, Visoka zdravstvena šola,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Fakulteta za organizacijske vede,
Univerzitetna knjižnica)
Univerza v Ljubljani (Visoka šola za zdravstvo, Visoka šola za socialno delo,
Filozofska fakulteta,Medicinska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, Visoka upravna šola, Ekonomska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Pravna fakulteta,
Veterinarska fakulteta)

Občine (Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Kranj, Mestna občina Murska
Sobota, Mestna občina Novo mesto, Brežice, Sevnica, Velika Polana, Šentjur,
Horjul, Slovenske Konjice, Ormož, Komen, Domžale, Komenda, Sežana,
Grosuplje, Dolenjske Toplice, Tržič, Litija, Tolmin, Škofja Loka,
Radovljica, Bled, Jesenice, Dravograd, Idrija, Vodice)
Zdravniška zbornica
Zasavske lekarne Trbovlje, Lekarne Ptuj, JZ Lekarna Krško, Koroška lekarna,
Kraške lekarne Il. Bistrica, Lekarna Slov. Bistrica, Lekarna Brežice,
Lekarna Sevnica, Obalne lekarne Koper, Gorenjske lekarne
Klinični center
Zavod za farmacijo in preizkušanje zdravil
Institut Jožef Stefan
Kemijski inštitut
ZORD
Slovenska akreditacija
Stanovanjski sklad RS
Državni izpitni center
Narodni muzej Slovenije
Javni jamstveni in preživninski sklad RS
Zavod za gozdove Slovenije
Zavod za Gradbeništvo
Geološki zavod Slovenije
in večina vrtcev, OŠ, srednjih, glasbenih šol, dijaški domovi in ljudskih
univerz ter knjižnic v RS

GOSPODARSTVO

ABANKA VIPA d.d.
ADRIATIC SLOVENICA d.d.
AERODROM LJUBLJANA d.d.
BAYER PHARMA d.d.
BSH HIŠNI APARATI d.o.o. NAZARJE
BTC d.d. LJUBLJANA
CASINO BLED d.d.
CASINO LJUBLJANA d.d.
CETIS d.d.
CITROEN SLOVENIJA d.o.o.
CM CELJE d.d.
COLOR d.d. MEDVODE
COMET d.d.
ČZP VEČER d.d. MARIBOR
DANFOSS COMPRESSORS d.o.o. ČRNOMELJ
DELAMARIS d.d.
DELO d.d.
DINOS, d.o.o. LJUBLJANA
DM DROGERIE MARKT d.o.o.
DROGA PORTOROŽ d.d.
ELAN, d.d.
ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o.
EPAS d.o.o.
EPI – PACK d.o.o.
FERSPED d.d. LJUBLJANA
GEOPLIN d.o.o.
GOINFO, d.o.o. NOVA GORICA
GORENJE d.d.
GORENJE TIKI d.o.o.
GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ
GORENJSKI GLAS, d.o.o., KRANJ
HENKEL SLOVENIJA d.o.o.
HERMES SOFTLAB d.d.
HIT d.d. NOVA GORICA
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
HOLDING SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
IBM SLOVENIJA, d.o.o.
ILIRIJA, TRGOVINA, d.d.
IKEA d.o.o. LJUBLJANA
ISKRA d.d. LJUBLJANA
ISKRA TELA d.d. LJUBLJANA
ISKRA ZAŠČITE d.o.o.
ISKRAEMECO, d.d.
JAVOR PIVKA d.d.
JOHNSON CONTROLS – NTU, d.o.o.
JP ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
KAPITALSKA DRUŽBA d.d. Ljubljana
KEMOFARMACIJA d.d. LJUBLJANA
KOMPAS MTS d.d. Ljubljana
KOPITARNA SEVNICA d.d.
KRKA d.d.
LABOD KONFEKCIJA NOVO MESTO d.d.
LEK d.d.
LESNINA d.d.
LISCA d.d. SEVNICA
LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d.
LPP d.o.o.
LUKA KOPER d.d.
MAPETROL d.o.o.
MEHANO d.o.o. IZOLA
MOBITEL d.d.
NOVA KBM d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
OMV SLOVENIJA d.o.o.
PALOMA d.d.
PETROL d.d. , LJUBLJANA
PEUGEOT SLOVENIJA d.o.o.
PIVOVARNA LAŠKO, d.d.
PIVOVARNA UNION d.d.
PORSCHE SLOVENIJA d.o.o.
PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO d.o.o.
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
POŠTA SLOVENIJE, d.o.o.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA d.d.
RADEČE PAPIR d.d.
RADENSKA, d.d. RADENCI
RAIFFEISEN KREKOVA BANKA d.d.
RENAULT SLOVENIJA, d.o.o.
REVOZ d.d.
SAVA d.d.
SAVA TIRES d.o.o.
SIEMENS d.o.o.
SKB BANKA d.d. LJUBLJANA
SLOVENIJAVINO d.d.
SPAR SLOVENIJA, d.o.o.
TELEKOM SLOVENIJE d.d.
TOSAMA d.d.
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA d.o.o.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.
ZAVAROVALNICA TILIA d.d.
ZRMK HOLDING d.d.
ŽALE, d.o.o.
ŽITO d.o.o.

in drugi