PONUDBA

Teza aktov in zbirke obrazcev

logostran

V našem podjetju imamo pripravljene teze aktov in zbirke obrazcev, katere je mogoče z minimalnimi modifikacijami prilagoditi Vašim potrebam. Pripravljene imamo (ločene za zavode VIZ, zdravstvene in socialne zavode, kulturo in za družbe korporacijskega prava):

VRSTA AKTA OZ. ZBIRKE OBRAZCEV CENA (brez 9,5% DDV)
• Teze akta o sistemizaciji 120,00 EUR
• Teze prav. o povrač. stroš. v zvezi z delom in o drugih dohodkih delavcev 50,00 EUR
• Teze pravilnika o blagajniškem poslovanju 50,00 EUR
• Teze pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in internim katalogom 130,00 EUR
• Zbirka obrazcev za urejanje delovnih razmerij 200,00 EUR
• Kodeks priporočenega obnašanja (z obrazci za vodenje disc. postopka) Teze pravilnika o preprečevanju mobinga 120,00 EUR60,00 EUR
• Zbirka obrazcev za inventuro 50,00 EUR
• Pogodba o izobraževanju (v interesu delavca, v interesu delodajalca) 20,00 EUR
• Vzorec pogodbe o zaposlitvi (nedoločen, določen čas) 30,00 EUR
• Osebna mapa delavca 3,50 EUR(+22% DDV)
• Zbirka vprašanj in odgovorov s področja urejanja del. razmerij 45,00 EUR
• Zbirka pojasnil MF in DURS 40,00 EUR
• Sodna praksa z delovnopravnega področja 35,00 EUR

 

Poleg naštetih aktov oz. zbirk obrazcev imamo pripravljene tudi akte oz. zbirke obrazcev samo za:

Zavode:

• Teze poslovnika o delu sveta zavoda (z obrazci)   55,00EUR
• Teze poslovnika o delu sveta staršev   55,00EUR
• Teze pravilnika o volitvah in odpoklicu predst. delavcev v svet zavoda   50,00EUR
• Teze pravilnika o izvajanju postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti (z obrazci)   130,00EUR
• Zbirka obrazcev za volitve sveta zavoda   55,00 EUR
• Poklica pogodba o zaposlitvi – komad   20,00 EUR
• PZ in pogodba o izobraževanju za posl. sekretarko   50,00 EUR
Teze odloka o ustanovitvi zavoda (VIZ)   45,00 EUR
• Pravila zavoda (VIZ)   35,00 EUR
• Teze pravilnika o rabi, varovanju in uničevanju ključev in pečatov (VIZ)   30,00 EUR
• Teze pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in o plačevanju oskrbnine (vrtci)   40,00 EUR
• Teze pravilnika o varnosti otrok (vrtci)   40,00 EUR
• Postopek imenovanja ravnatelja (VIZ)   40,00 EUR

 

Podjetja:

• Teze podjetniške kolektivne pogodbe   120,00EUR
• Zbirka obrazcev za volitve sveta delavcev   50,00EUR

 

Akte lahko naročite s priloženo naročilnico tako, da vpišete želene akte in nam naročilnico pošljete po pošti na naš naslov:

Aktuar, d.o.o.
Vrbnje 41
4240 Radovljica
mail: aktuar@siol.net

Prenesi si NAROČILNICO